top of page
6 people smiling and being silly

EIN CYLLIDWYR A’N CEFNOGWYR 

Ni fyddem yn gallu cadw’r Fraich Goch ar agor heb ein cyllidwyr a’n cefnogwyr.

 

Yn ystod 2023, cefnogir ein gwaith gan:

The School for Social Entrepreneurs logo
The Moondance Foundation logo
The Paul Hamlyn Foundation logo
The Joseph Rowntree Foundation logo
The Lankelly Chase Foundation  logo
The Joseph Rowntree Charitable Trust  logo

Rydym yn dibynnu ar ein cefnogwyr a’n cwsmeriaid rhyfeddol hefyd, sy’n cynhyrchu incwm rhydd er mwyn i ni allu delio â chostau digymell, annisgwyl neu mewn argyfwng.  Hoffem ddiolch o galon i bawb sy’n dod i’n digwyddiadau yn yr Hwb Cymunedol, sy’n archebu preswyliadau a hyfforddiant gyda ni, sy’n cyfrannu at ein hymgyrchoedd cyllido torfol, a’r bobl hael hynny sy’n rhoi cyfraniad i ni bob mis.

Mae gennym grŵp cefnogwyr swyddogol hefyd o’r enw Cyfeillion Y Fraich Goch, sy’n trefnu digwyddiadau codi arian er mwyn cynorthwyo ein gwaith.

Os hoffech gyfrannu i Ymddiriedolaeth Anne Matthews, gallwch wneud hynny yma.  Os oes gennych chi syniadau eraill ynghylch cefnogi Ymddiriedolaeth Anne Matthews, neu os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau am ein cyllid, cysylltwch â ni

CONTACT US

Braich Goch Inn and Bunkhouse, Corris, Machynlleth, Wales, SY20 9RD

info@theannematthewstrust.org

01654761256

PayPal ButtonPayPal Button

Thanks for submitting!

bottom of page