top of page

Acerca de

little squahs

Amaethecoleg

Rydym yn defnyddio dulliau amaeth-amgylcheddol traddodiadol a modern i ddeall ein perthynas â’n gilydd fel pobl, ein perthynas â’r tir a’r amgylchedd, gan gynnwys y microbiolegol, lle’r ydym yn byw ac yn tyfu bwyd. Rydym yn rhoi sylw arbennig i amaethecoleg fel offeryn sy’n gallu ein cynorthwyo i ddibynnu ar ein cysylltiad â’r amgylchedd naturiol a gyda’n gilydd fel pobl trwy gyfrwng deialog, gwaith corfforol a bwyta gyda’n gilydd.

 

Mae amaethecoleg yn cynnig fframwaith i ni er mwyn deall gwleidyddiaeth bwyd, felly gall ein galluogi i ddod yn ymwybodol o’n cyfrifoldebau unigol ac ar y cyd tuag at y blaned doreithiog a charedig hon yr ydym yn byw arni. At hynny, mae amaethecoleg yn cynnig set o offerynnau ymarferol a gwybodaeth i ni gan nifer o gefndiroedd technegol a thraddodiadol sy’n effeithlon ac yn gadarn mewn ffordd amgylcheddol, yn ogystal â pharchu epistemolegau traddodiadol, gan ddatblygu maes cyfiawnder epistemig a chroesbeillio posibiliadau epistemolegau newydd ar gyfer byd cymhleth y presennol a’r dyfodol.

bottom of page