top of page
IMG_1925_Fotor.jpg

Hurio’r Byncws a man cyfarfod

Rydym yn hapus i gynnig llety am isafswm o 2 noson i sefydliadau, cwmnïau a grwpiau cymunedol.

 

Byncws yw hwn, felly bydd gofyn rhannu’r cyfleusterau.

Cysylltwch i archebu neu i wneud ymholiadau.

Pris

Y pris safonol yw £27 yp/noson.  Os bydd gofyn i chi gael un unigolyn (megis ar gyfer teithiau tywys, coginio, ac ati), y pris yw £37 yp/noson.  Mae modd llogi tywelion am £2.


Gellir llogi’r adeilad cyfan hefyd (yr holl ystafelloedd gwely, y gegin, y safleoedd cyfarfod a’r bar) am £750 y noson.


Gallwn addasu’r prisiau hyn yn unol â’ch posibiliadau os ydych yn grŵp cymunedol, cysylltwch â ni i drafod y dewisiadau.

Gallwn baratoi dyfynbris hefyd os hoffech gael arhosiad preswyl pwrpasol wedi’i hwyluso.  Rydym yn arbenigo mewn hyfforddiant am Waith Ymchwil mewn Gweithredu Cyfranogol, agroecoleg, addysg boblogaidd, y celfyddydau fel offeryn ymholi cymunedol a llawer mwy.

DSC_1153_Fotor.jpg
IMG_1847_Fotor.jpg
IMG_1923_Fotor.jpg

Am y lle

Mae’r Fraich Goch yn dafarn a adeiladwyd 450 o flynyddoedd yn ôl, wedi’i lleoli ym mhentref Corris ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, a 10 munud i ffwrdd yn unig mewn car o dref farchnad brysur Machynlleth.  Mae’n ddelfrydol er mwyn cynnig antur ac enciliadau ar gyfer grwpiau, ffrindiau a theulu.

Mae’r lle yn cynnwys:

 • 1 ystafell gwelyau bync gydag ystafell ymolchi yn gysylltiedig, sy’n cynnig lle i 6 o bobl.

 • 2 ystafell wely ar wahân gydag ystafell ymolchi yn gysylltiedig, sy’n cynnig lle i 4 o bobl ym mhob ystafell.

 • 1 ystafell wely gwelyau bync sy’n cynnig lle i 4 o bobl, gydag ystafell ymolchi a thoiled allanol.

 • 1 lolfa fawr a rennir ar y llawr gwaelod.

 • 1 Cegin gyflawn fawr a rennir.

 • 1 lle bwyta mawr.

 • 1 lle cymunol mawr er mwyn cynnull, cyfarfod a chynnal perfformiadau.

 •  O wneud cais, 1 lle gweithdy.

 • O wneud cais, mae ystafell sychu dillad a chyfleusterau golchi dillad ar gael am ffi fechan, a fyddech gystal â siarad â’r Lletywr.

 • Gardd uwch o flaen yr adeilad lle y gall pobl fwynhau’r olygfa a’r safle o gwmpas.

 • 1 gardd is sy’n 1.5 erw o ran maint a choetir bach sy’n cynnwys twnnel polythen, lle eistedd a safle barbiciw.

Lleoliad a mwynderau

Rydym wedi ein lleoli 6 Munud o Bentref hardd Corris, sy’n cynnwys swyddfa bost, tafarn, caffi, siop Idris lle y gallwch brynu nwyddau groser, ac mae Machynlleth 10 munud i ffwrdd mewn car os hoffech fanteisio ar fwynderau eraill fel peiriant arian parod, canolfan hamdden, siopau crefft ac ati.
Yn anffodus, nid yw ein hadeilad yn cynnig mynediad i bobl mewn cadair olwyn ar hyn o bryd.  A fyddech gystal ag ystyried hyn os byddwch yn cael anawsterau wrth gael mynediad i’r tŷ oherwydd grisiau, gan nad oes lifft.

20180416_100955_Fotor.jpg

CONTACT US

Braich Goch Inn and Bunkhouse, Corris, Machynlleth, Wales, SY20 9RD

info@theannematthewstrust.org

01654 761 256

paypal-donate-button-high-quality-png.png

Thanks for submitting!

bottom of page