top of page
Films by the Fire at The Braich Goch - Y Swn
Films by the Fire at The Braich Goch - Y Swn

Thu, 09 Nov

|

The Braich Goch Inn & Bunkhouse

Films by the Fire at The Braich Goch - Y Swn

Come cosy up for a movie and some popcorn at the Braich Goch

Registration is closed
See other events

Time & Location

09 Nov 2023, 18:30 – 21:30

The Braich Goch Inn & Bunkhouse, Corris, Machynlleth SY20 9RD, UK

About the event

This autumn we will be hosting 4 volunteer-led movie nights telling stories from Wales to Latin America and beyond! Come join us to cosy up, have some popcorn and chill together. Bring your slippers! Movies will start at 7pm. 

Expand to see movie list / Cymraeg >>

Thursday 9th November: Y Sŵn

"In 1979, when Margaret Thatcher's first government breaks a promise to establish a Welsh language television channel, a wave of civil disobedience follows."

Thursday 16th November: Separado!

"Star Trek meets Buena Vista Social Club i this sychadelic western musical as Welsh pop legend Gruff Rhys (Super Furry Animals) takes us on a pan-continental road trup in search of his long lost Patagonian unclue, guitarist Rene Griffiths."

Thursday 30th November: Residente

"After taking a DNA test, Latin America's most decorated music artist, Rene Perez, AKA Residente, embarks on a global adventure, to trace the footsteps of his ancestors and record his latest album."

These events will be donation only - suggested donation £4 to cover costs, but whatever you can / want to contribute is welcome. Any funds we raise once costs are covered will contribute towards the work of the Anne Matthews Trust, providing sanctuary and critical education experiences for people of refugee and migrant backgrounds.

The bar will be open but there won't be food at these events so come with your belly full and hopefully leave with your heart and mind full <3

A big thanks to Annabie, Jeanette, Jeno, Panchita & Lita for making this happen :)

Previous films:

Thursday 26th October: 5 Broken Cameras

"An extraordinary work of cinematic political activism, 5 Broken Cameras is a deeply personal, first-hand account of non-violent resistance in Bil'in, a West Bank village threatened by Israeli settlements."

--------------------------------------------------------------------------

Yr hydref hwn byddwn yn cynnal 4 noson ffilm dan arweiniad gwirfoddolwyr yn adrodd straeon o Gymru i America Ladin a thu hwnt! Dewch i ymuno â ni i glydwch, cael popcorn ac ymlacio. Dewch â'ch sliperi!

Dydd Iau 9 Tachwedd: Y Sŵn

"Ym 1979, pan fydd llywodraeth gyntaf Margaret Thatcher yn torri addewid i sefydlu sianel deledu Gymraeg, mae ton o anufudd-dod sifil yn dilyn."

Dydd Iau 16eg Tachwedd: Separado!

"Mae Star Trek yn cyfarfod â Buena Vista Social Club yn y sioe gerdd gorllewinol seicedelig hon wrth i’r arwr pop Cymreig Gruff Rhys (Super Furry Animals) fynd â ni ar daith ffordd ar draws y cyfandir i chwilio am ei ewythr hirfaith o Batagonia, y gitarydd Rene Griffiths."

Dydd Iau 30 Tachwedd: Residente

"Ar ôl sefyll prawf DNA, mae artist cerddoriaeth mwyaf addurnedig America Ladin, Rene Perez, AKA Residente, yn cychwyn ar antur fyd-eang, i olrhain ôl troed ei hynafiaid a recordio ei albwm diweddaraf."

Rhodd yn unig fydd y digwyddiadau hyn - awgrymir cyfraniad o £4 i dalu costau, ond croesewir beth bynnag y gallwch / eisiau ei gyfrannu. Bydd unrhyw arian a godwn yn cyfrannu at waith Ymddiriedolaeth Anne Matthews, gan ddarparu noddfa a phrofiadau addysg hollbwysig i bobl o gefndiroedd ffoaduriaid a mudol :)

Bydd y bar ar agor ond ni fydd bwyd yn y digwyddiadau hyn felly dewch â'ch bol yn llawn a gobeithio gadewch gyda'ch calon a'ch meddwl yn llawn <3

A diolch yn fawr i Annabie, Jeanette, Jeno, Panchita & Lita am wneud i hyn ddigwydd :)

Ffilmiau blaenorol:

Dydd Iau 26ain Hydref: 5 Broken Cameras

"Yn waith rhyfeddol o actifiaeth wleidyddol sinematig, mae 5 Broken Cameras yn gofnod personol, uniongyrchol iawn o wrthwynebiad di-drais yn Bil’in, pentref ar y Lan Orllewinol sydd dan fygythiad gan dresmasu ar aneddiadau Israel."

Tickets

  • Donation

    Suggested donation is £4 but more or less is fine. If you prefer to pay online you can donate here, otherwise cash donations can be given on the night :)

    Pay what you want
    Sale ended

Total

£0.00

Share this event

bottom of page