top of page

CELTA

Labordy Arbrofol Beirniadol Theatr a Chelfyddydau Perfformio 

Mae’r Labordy Arbrofol Beirniadol Theatr a Chelfyddydau Perfformio (CELTA) yn gyfle i bobl ymwneud yn feirniadol â’r defnydd o ffurfiau celfyddyd perfformio, theatr yn bennaf. Y prif amcanion yw ymchwilio, deall a herio’r sefyllfa sydd ohoni ynghyd â’i naratif hiliol a rhywiaethol rhagfarnllyd; arbrofi a gweithio ar y cyd i greu darnau perfformio gwreiddiol all gyrraedd cynifer o gynulleidfaoedd â phosib.
 
Credwn fod newid cymdeithasol gwirioneddol a chadarnhaol yn dibynnu ar gyd-ddadansoddi a chyd-ddeall ein profiadau cymhleth a chydgysylltiedig ni, sef pobl a gategoreiddiwyd fel rhai sydd ar waelod y strata cymdeithasol. Cynigir CELTA yn bennaf i bobl o gefndiroedd ffoadurol a mudol, oedolion ifanc, plant a merched.

Jamaica3_Fotor.jpg

Gweithdy theatr gydag ISBO Jamaica

IMG_1309_Fotor.jpg

Gweithdy theatr / HeArts & Dreams Creative Learning, Braich Goch 2019

Yn y sefyllfa fyd-eang bresennol gyda’r cynnydd graddol mewn newyddion ffug, ideolegau hiliol asgell dde eithafol a’r hyn y mae rhai bellach yn ei alw’n gyfnod ôl-wirionedd, rydym ni, pobl anelitaidd o ethnigrwydd, rhyw a gallu amrywiol yn gweld yr angen i ymgysylltu’n feirniadol â realiti cymhleth ein bywyd pob dydd fel aelodau gweithredol a gwneuthurwyr newid y byd yr ydym yn byw ynddo.


Gellir defnyddio theatr arbrofol beirniadol fel arf ar gyfer hunan-ymholi ac ymholi torfol, fel lens sy’n ein galluogi ni ein hunain i ddadansoddi croestoriadau cymhleth ein bywydau. Gall hyn yn ei dro ein helpu i ganfod tir cyffredin, fydd yn sail i ddechrau adeiladu strategaethau newydd ar gyfer gweithredu a newid cymdeithasol ar y cyd.

Bydd y cyfranogwyr yn cymryd rhan yn yr arferion a’r dulliau canlynol mewn gweithdai rhyngweithiol dwys:

  • Cyflwyniad i Theatr a Chelfyddydau Perfformio.

  • Technegau Theatre of the Oppressed (Augusto Boal).

  • Technegau Poor Theatre (Gerzy Grotowski).

  • Dull Stanislavski (Konstantin Stanislavski).

  • Theatr a’r Celfyddydau Perfformio fel offeryn ymholi cymunedol. 

  • Technegau cynhyrchu’r theatr: addasu ar y pryd, dyfeisio, datbygu cymeriad, astudiaeth cymeriad, taflu llais, ysgrifennu a darllen sgript ar y cyd, llwyfannu minimalaidd.

  • Perfformio fel offeryn ymyrraeth a lledaenu artistig, cymdeithasol a gwleidyddol.

Solidairyhull8_Fotor.jpg

Gweithdy theatr gyda Solidarity Hull, Gogledd Ddwyrain Lloegr

IMG_1319_Fotor.jpg

Gweithdai Theatr / HeArts & Dreams Creative Learning, Braich Goch 2019

Rydym yn defnyddio gofod perfformio Braich Goch i rannu ein darnau gwreiddiol gyda chynulleifaoedd o’r gymuned a grwpiau cymunedol lleol. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn rhaglen CELTA yn gallu mynd â’r perfformiadau a ddyfeisiwyd ganddynt yn ôl i’w hardaloedd a’u cynulleidfaoedd lleol, yn y gobaith y gellir ysgogi deialog diffuant a sicrhau effaith gymdeithasol.

drama_Fotor.jpg

Llun gan

Javier Sanchez, Maria De Lapava, Yosola Olajoye a Cedoux Kadima

CYSWLLT

Braich Goch Inn a Bunkhouse, Corris, Machynlleth, Wales, SY20 9RD

info@theannematthewstrust.org

01654761256

PayPal ButtonPayPal Button

Thanks for submitting!

bottom of page